واحد توسعه کنترلر قابل برنامه ریزی کرل، توسعه ورودی و خروجی ها را به شرکای تجاری خود ارائه می نماید. این محصولات برای بهینه سازی، انعطاف پذیری و مدولار بودن برنامه ها و سیستم های تبرید و تهویه مطبوع (HVAC/R) ایده آل می باشند.

گستردگی واحد های توسعه کنترلر قابل برنامه ریزی کرل موجود به این معنی است که می‌توان مناسب‌ترین راه‌حل را برای تکمیل برنامه ها و در نتیجه بهترین استفاده ممکن از قابلیت‌های سیستم را شناسایی نمود. تطبیق پذیری واحدهای توسعه کنترلر قابل برنامه ریزی به کاربران اجازه می دهد تا بر روی پلتفرم هایی که برای اجرای سیستم کنترل انتخاب شده است، با هر دو فناوری pCO و c.pCO sistema استفاده شوند. محفظه پلاستیکی با پایه هایی از نوع ریلی/تابلویی (DIN) وجود دارد که شاخص حفاظتی بالایی را تضمین می‌کند و خطر تخلیه‌های الکترواستاتیکی را به دلیل جابجایی نادرست کاهش می‌دهد.